Сите земји во Европа имаат различни сообраќајни регулативи во поглед на дозволена брзина на патиштата, дозволена количина алкохол во крвата, користењето на мобилен телефон додека се управува со моторно возило и слично. Во табелата во продолжение е прикажана токму оваа регулација во земјите од Европа.

ДржаваНајголеми дозволени брзини во Европа 

Дозволена количина алкохол во крвта

(г/кг.)

 

Брза помош /

полиција

(телефони)

 

Употреба на светла дење

 

Користење на мобилен тел. додека се управува со мот. возило

 

На автопат

 

На пат рез. за мот.

возила

 

 

Вон нас. место

 

 

Во нас. место

Австрија130 км/ч100 км/ч100 км/ч50 км/ч0.50144  / 133Мот. возилаБез зафат. на раце
Белгија120 км/ч90 км/ч90 км/ч50 км/ч0.50100 / 101Мот. возилаБез зафат. на раце
Бугарија120 км/ч90 км/ч90 км/ч50 км/ч0.50150 / 166Без обврскаНема забрана
Данска130 км/ч90 км/ч80 км/ч50 км/ч0.50112 / 112Сите возилаБез зафат. на раце
Чешка130 км/ч130 км/ч90 км/ч50 км/ч0.00155 / 158Мот. возилаБез зафат. на раце
Финска130 км/ч100 км/ч80 км/ч50 км/ч0.50112 / 112Сите возилаНема забрана
Франција130 км/ч100 км/ч90 км/ч50 км/ч0.5015 / 17Мот. возилаБез зафат. на раце
Грција120 км/ч110 км/ч90 км/ч50 км/ч0.50166 / 100Без обврскаБез зафат. на раце
Хрватска130 км/ч110 км/ч90 км/ч50 км/ч 0.5094 / 92Сите возилаБез зафат. на раце
Словенија130 км/ч110 км/ч90 км/ч50 км/ч0.50112 /113Сите возилаБез зафат. на раце
Македонија120 км/ч100 км/ч80 км/ч60 км/ч0.50194 / 192Сите возилаБез зафат. на раце
Ирска112 км/ч96 км/ч96 км/ч48 км/ч0.80112 / 999Без обврскаНема забрана
Италија130 км/ч90 км/ч90 км/ч50 км/ч0.50118 / 112Надвор од нас.

и на автопат

Без зафат. на раце
Луксембург130 км/ч90 км/ч90 км/ч50 км/ч0.50112 / 113Мот. возилаНема забрана
Унгарија130 км/ч110 км/ч90 км/ч50 км/ч0.00104 / 107Само надвор од населено местоБез зафат. на раце
Германија130 км/ч100 км/ч100 км/ч50 км/ч0.50110 / 110Мот. возилаБез зафат. на раце
Холандија120 км/ч110 км/ч80 км/ч50 км/ч0.50112 / 112Без обврскаБез зафат. на раце
Норвешка90 км/ч80 км/ч80 км/ч50 км/ч0.20113 / 112Сите возилаБез зафат. на раце
Полска130 км/ч100 км/ч90 км/ч60 км/ч0.20999 / 997Мот. возилаБез зафат. на раце
Португалија120 км/ч100 км/ч90 км/ч50 км/ч0.50112 / 112Сите возилаБез зафат. на раце
Словачка130 км/ч90 км/ч90 км/ч60 км/ч0.00155 / 158Мот. возилаБез зафат. на раце
Шпанија120 км/ч100 км/ч90 км/ч50 км/ч0.50092 / 092Мот. возилаНема забрана
Шведска110 км/ч110 км/ч70 км/ч50 км/ч0.20112 / 112Сите возилаНема забрана
Англија112 км/ч112 км/ч96 км/ч48 км/ч0.80 (предлог за 0.50)112 /999Без обврскаНема забрана
Швајцарија130 км/ч90 км/ч90 км/ч50 км/ч0.50144 / 117Без обврскаБез зафат. на раце
Турција130 км/ч90 км/ч90 км/ч50 км/чЗа пат. воз. 0.50112 / 155Без обврскаБез зафат. на раце