Вардарградба ДОО, трговско друштво за производство, проектирање и инжинеринг со седиште во с.Трубарево – Скопје објави оглас за вработување на двајца возачи на камион.

Опис на работно место

  • Одговорно управување со товарното моторно возило со кое врши транспорт на градежни материјали и опрема
  • Се грижи за исправноста и уредноста на возилото
  • Се грижи за навремен утовар и истовар на материјалот
  • Внимава да не дојде до оштетување на опремата
  • Ги почитува позитивните сообраќајни законски прописи

Рокот за аплицирање завршува на 03.09.2019. Повеќе за условите, одговорностите и начинот за аплицирање прочитајте ТУКА.