Ако некој од надлежните решил дека на одреден дел од улицата треба да има полна линија, а со самото тоа ви ја нарушува вашата секојдневност во полукружното вртење, тогаш има легитимно право да ги преземете работите во ваши раце.

Работите во свои раце ги презема еден русин кој со секира “резбаше” испрекината линија во еден руски град.

Како изгледаше тоа погледнете на видеото во продолжение.