Состојба на гранични премини

Зголемена фреквенција. Чекање околу 30 минути.

Зголемена фреквенција од вообичаената. Чекање до 20 минути.

Зголемена фреквенција од вообичаената. Чекање до 20 минути.

Непречен излез од Република Македонија. Време на чекање: минимално.

Непречен излез од Република Македонија. Време на чекање: минимално.

Непречен излез од Република Македонија. Време на чекање: минимално.

Непречен излез од Република Македонија. Време на чекање: минимално.

Непречен излез од Република Македонија. Време на чекање: минимално.

Непречен излез од Република Македонија. Време на чекање: минимално.