More
  HomeОгласи за вработувањеОглас за вработување во Јавното Претпријатие за Државни Патишта

  Оглас за вработување во Јавното Претпријатие за Државни Патишта

  Објавено на

  Јавното Претпријатие за Државни Патишта согласно важечките законски регулативи кои произлегуваат од Законот за работни односи и Законот за вработени во јавниот сектор објавува оглас за вработување на работници на определено време до 31. 12. 2018 година во Јавното претпријатие за државни патишта. Јавниот оглас опфаќа три работни позиции за кои се предвидени шест извршители. 
   

  1. Советник за правни работи, подготовка и следење на експропријација  (4 извршители). Апликантите за оваа работна позиција потребно е да ги исполнуваат следните услови:

  • Најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование од областа на правните науки
  • Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европ ската унија (англиски, француски, германски)
  • Активно познавање на комјутерски програми за канцелариско работење
  • Работно искуство најмалку три години работно искуство во струката
  • Работното време е распоредено во една смена и трае 8 часа дневно
  • Дневното работно време од 08. 00/8. 30 часот до 16. 00/16. 30 часот
  • Работа во работни денови од понеделник до петок
  • Неделното работно време изнесува 40 часа
  • Основната плата изнесува 33. 540, 00 денари

   

  2. Советник за односи со јавност (1 извршител). Апликантите за оваа работна позиција потребно е да ги исполнуваат следните услови:

  • Најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование од областа на правните науки, политичките науки или наука за книжевноста
  • Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европ ската унија (англиски, француски, германски)
  • Активно познавање на комјутерски програми за канцелариско работење
  • Работно искуство најмалку три години работно искуство во струката
  • Работното време е распоредено во една смена и трае 8 часа дневно
  • Дневното работно време од 08. 00/8. 30 часот до 16. 00/16. 30 часот
  • Работа во работни денови од понеделник до петок
  • Неделното работно време изнесува 40 часа
  • Основната плата изнесува 33. 540, 00 денари

   3. Самостоен референт Технички секретар на Директорот, (1 извршител).
    Апликантите за оваа работна позиција потребно е да ги исполнуваат следните услови:
  • Најмалку ниво на класификации VA или ниво на квалификации IV според македонскатарамка на квалификации и стекнати 1 80 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование
  • Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)
  • Активно познавање на комјутерски програми за канцелариско работење
  • Работно искуство најмалку три години работно искуство во струката
  • Работното време е распоредено во една смена и трае 8 часа дневно
  • Дневното работно време од 08. 00/8. 30 часот до 16. 00/16. 30 часот
  • Работа во работни денови од понеделник до петок
  • Неделното работно време изнесува 40 часа
  • Основната плата изнесува 24. 752, 00 денариКон пријавата заинтересираните кандидати треба да достават:
   Доказ дека не им е изречена забрана на вршење професија, дејност или должност;

   Уверение / диплома за завршен степен на образование,
   Потврда/доказ за работно искуство
   Уверение за државјанство.
   Потврда/Доказ за активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)
   Потврда/Доказ за активно познавање на комјутерски програми за канцелариско работење
   Доказите за исполнување на условите треба да бидат во оригинална форма или копија заверена кај нотар.
   Вработувањето ќе биде на определено време, до 31. 12. 2018 година.Рокот за пријавување на кандидатите е 5 (пет) работни дена, од денот на објавувањето на огласот во дневен печат. Ненавремените пријави нема да се разгледуваат.Изборот на кандидатите ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена по истекот на рокот за пријавување, во зависност од бројот на пристигнатите пријави.

   Лице за контакт Албана Бајрами.
   Контакт телефон 02/31 18044.

   Заинтересираните кандидати можат да аплицираат за вработување со доставување на пријава за вработување со контакт податоци и документи/ докази за исполнување на условите за вработување на адреса на Јавното претпријатие: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА ул. „Даме Груев” бр. 14, 1000 Скопје или во писарницатанаЈавното претпријатиеза државни патишта, со назнака „за јавен оглас за пријавување на кандидати за вработување во Јавното претпријатие за државни патишта”

   КАНДИДАТИТЕ СЕ ДОЛЖНИ BO ПРИЈАВАТА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА НАВЕДАТ ЗА КОЕ РАБОТНО МЕСТО АПЛИЦИРААТ.

   Постапката за избор на кандидатите ќе ја спроведе Комисија формирана од страна на Директорот на Јавното претпријатие за државни патишта. По завршување на постапката, за извршениот избор секој кандидат ќе биде писмено известен.

  ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ

  Еве кои се ослободени од плаќање на патарина

  Регулирањето на патниот сообраќај со патарини е предвидено и детално опишано во Законот за...

  Новата генерација на Renault Espace доаѓа на пролет

  Се е подготвено за новата, шеста генерација од моделот Espace, соопштуваат од Renault. Ова,...

  Тајната на автомобилите на Тито (ВИДЕО)

  Јосип Броз Тито несомено е најмаркантната личност на овие простори. Бројните анегдоти, настани поврзани...

  И за Rolls-Royce нема криза – зголемена продажбата во 2022 година

  Короната и воената интервенција на Русија во Украина која предизвика нови економски текови се...

  СЛИЧНИ ОБЈАВИ

  Еве кои се ослободени од плаќање на патарина

  Регулирањето на патниот сообраќај со патарини е предвидено и детално опишано во Законот за...

  Новата генерација на Renault Espace доаѓа на пролет

  Се е подготвено за новата, шеста генерација од моделот Espace, соопштуваат од Renault. Ова,...

  Тајната на автомобилите на Тито (ВИДЕО)

  Јосип Броз Тито несомено е најмаркантната личност на овие простори. Бројните анегдоти, настани поврзани...