Моделот 3 Crossback на францускиот производител DS немаше среќа да од прва со пет ѕвезди го положи краш тестот па мораше одново.

Овој модел со напредна опрема освои пет ѕвезди овојувајќи солидни резултати. Најдобар скор оствари во безбедноста на возрасните и тоа 96% што е за 9% подобар скор во споредба со моделот со основна опрема.

Безбедноста на децата е оценета со скор од 86% додека онаа на пешаците 64% што е за 10% повеќе во однос на скорот од првиот тест.

Во однос на безбедносната асистенција оствари скор од 76%.