Нешто над 60 илјади половни автомобили се продаваат на автоплацевите и интернет огласите во Македонија. Така на пример, на Pazar3.mk во моментов се огласени вкупно 74.582 автомобили.

Најголем дел од половните автомобили огласени на овој популарен интернет огласник се од брендот на Volkswagen, дури 13.752. Потоа следи Opel со 8.098 огласени автомобили, а од брендот на Mercedes-Benz се 7.788 автомобили.

На листата од топ 10 најогласувани брендови се уште и: BMW, Audi, Ford, Renault, Peugeot, Fiat и Citroen.

Листата на најогласувани автомобили по брендови односно топ 10 брендови е прикажана во продолжение.

Р.бр. Бренд Огласени автомобили
1 Volkswagen 13.752
2 Opel 8.098
3 Mercedes-Benz 7.788
4 BMW 5.924
5 Audi 5.788
6 Ford 4.557
7 Renault 3.978
8 Peugeot 3.927
9 Fiat 3.341
10 Citroen 2.531