Корисни линкови

Јавно претпријатие за државни патишта на Република Македонија
http://www.roads.org.mk/


Авто Мото Сојуз на РМ
http://www.amsm.com.mk/


Македонија Пат
http://www.makedonijapat.com.mk


Републички совет за безбедност на сообраќајот на патиштата
https://www.rsbsp.org.mk/


Регулаторна комисија за енергетика на РМ
http://www.erc.org.mk/


Јавно претпријатие за државни патишта на Република Македонија
http://www.roads.org.mk/


Макпетрол АД Скопје
https://www.makpetrol.com.mk/


Лукоил Македонија
http://www.lukoil.com.mk/mk/


Окта Македонија
http://www.okta-elpe.com/


Информации за патарините во Европа
http://www.tolls.eu/europe


Листа на Рент-а-кар компании
http://www.rentalcars.com


Влечни служби во Македонија
https://zk.mk/vlechni-sluzhbi


Автошколи во Македонија
https://zk.mk/avtoshkoli


Министерство за Внатрешни Работи на РМ
www.mvr.gov.mk


Еуро НКап
https://www.euroncap.com


Управа за Хидрометеоролошки работи на РМ
http://www.meteo.gov.mk/